De Hoge Raad volgt het advies van de Advocaat-Generaal: kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Op 9 oktober jl. heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over hoe om te gaan met het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak antwoord gegeven op de door het Gerechtshof Den Haag gestelde prejudiciële vragen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het door de alimentatiegerechtigde alleenstaande ouder te ontvangen kindgebonden budget bij de draagkracht van deze ouder dient te worden opgeteld. Niet meer dient het kindgebonden budget inclusief de ‘alleenstaande ouderkop’  te worden afgetrokken van de behoefte van een kind.Door de uitspraak van de Hoge Raad is het voor alleenstaande alimentatiegerechtigde ouders die kindgebonden budget ontvangen, van belang om naar de hoogte van de kinderalimentatie te laten kijken. Het kan zijn dat zij door de uitspraak recht hebben op een fors hoger bedrag aan kinderalimentatie.Indien uit een berekening blijkt dat u recht heeft op méér kinderalimentatie per maand, kan aan de rechter worden verzocht dit nieuwe bedrag in een beschikking te laten vastleggen. De verhoging van de alimentatie gaat dus niet automatisch in!Voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad d.d. 9 oktober jl. klik hier

De Mare Mediation & Advocatuur

U kunt ons bellen of een e-mail sturen en dan bespreken we uw vragen.

0344 - 68 91 00
0344 - 68 91 35
info@demaremediation.nl

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 18
4021 EH Maurik

Postadres:
postbus 76
4020 BB Maurik

Eenmaal per maand is er een gratis inloopspreekuur op de Brede school in Maurik van 10.45 tot 12.15 uur. Voor data inloopspreekuur lees verder

MfN Registermediator